Veel gebeurtenissen in het leven zijn niet te snappen, en wat is er dan logischer er een bepaalde betekenis aan te geven. Zelfs in de 21ste eeuw wordt dat nog steeds gedaan.

B.v. Wie heeft er geen gelukspoppetje in de auto hangen of een gelukssteentje in zijn zak of een kastanje in zijn broekzak tegen reuma. Of hoeveel mensen geloven in God, Allah, Jaweh om  dingen die ze niet snappen op deze manier te duiden.

In de Steentijd zijn er 10tallen beeldjes gevonden van stenen “moederfiguren”.

In de IJzertijd  waren nog waarschijnlijk  meer zaken dan in onze tijd niet te verklaren en men probeerde ze dan zelf te verklaren.

Waar komt onweer met donder en bliksem vandaan? De Germanen geloofden, dat de Dondergod = Donar boos was. De donder was dan zijn boze stem. En als hij erg boos was, dan smeet hij een hamer naar beneden en dat veroorzaakte dan de bliksem. En als dan een boerderij afbrandde, dan had de bewoner dus iets gedaan, waardoor Donar zo boos was geworden. Een stap verder was dan om regelmatig die Godheid iets te geven (= offeren) om hem gunstig te stemmen. Zo hadden de Germanen in Denemarken een heel netwerk van Goden en Godinnen bedacht.

Maar hoe ze de rituelen van geloven en offeren deden weten we niet precies. Er zijn honderden houten (Gods)beelden in het moeras gevonden in de ijzertijd. Bij sommige beelden lagen honderden bronzen vrouwenarmbanden. We veronderstellen dan dat vrouwen bij dat beeld hun armband offerden voor …….. misschien vruchtbaar te worden?  Maar zeker weten we het niet.

In de 20 ste eeuw zag ik nog 10 geitepootjes getimmerd zitten tegen de schuur van het huis. Duidelijk een (bij)geloof, waarin nog geloofd werd. En ik zou de mensen niet de kost willen geven, die een tamme kastanje in hun broekzak bewaren.

offerseremonie  bouw van ijzersmeltovens tijdens een intern. symposium in Lejre   7, P, geloof, grafheuvel reconstructie 7

7, 20ste eeuw, Frankrijk, (bij)geloof, dode geitenhoefjes, tegen ziekte  5, IJ, geloof, 2 houten Goden van Braak, museum Schleswich, Duitsland  1 en 2 S, geloof, 2 vrouwenfiguren, 22.000 v. Chr.

(Bij)geloof door de eeuwen heen

Begravingen in de prehistorie

Bijgeloof over bomen 

 

Share