Vuur was er zeker weten in de ijzertijd. Aanslag van roet van vuur tegen kookpotten aan is veelvuldig gevonden. Resten van  ijzer win ovens, broodovens, pottenbakkerovens, vuurplaatsen in de huizen, alles wijst er op dat er vuur gebruikt werd.

Hoe maakten ze vuur, hoe kookten ze, waar kookten ze. Veel hebben we al doende in het leefexperiment beter onder de knie gekregen. Dat is geen bewijs voor hoe de ijzertijd mensen het deden, maar een grotere kans is er wel, dat we dichter bij de waarheid zitten van :

“Hoe deden de mensen in de ijzertijd het”.

P, LE, voedsel, platte broodjes bakken 003  de oven brandt 2  vonken slaan met een lepke  prehistorie, vuur maken met de boog 2 Kopie van stervuur HOME  P, LE, broodbakken, de oven opstoken 2  LE, vetpotje maken P, vuur maken, aanblazen van de vonk 2  Kopie van pagodevuur HOME  prehistorie, vuur maken met de boog 3

Verschillende soorten vuurtjes

Artikel vuur maken met vuurijzer en hulplapje

Artikel vuur maken met stok en boog

Artikel maken van een vetpotje (zaklamp)

Share