Overal in de wereld wordt gezongen, gedanst, gestampt en geklapt. Dat kan met de eenvoudigste middelen, bijvoorbeeld door het slaan met een stok op een holle boomstam of het blazen op een rietstengel. Alle volkeren nu kennen muziekinstrumenten. De ijzertijdboeren zullen deze ongetwijfeld ook hebben gehad. Misschien waren het gewone klankborden, houten holle trommels of trommels bespannen met een vel. Hiermee luisterden ze wellicht hun religieuze plechtigheden op, hun feesten, hun eentonige arbeid of hun lange winteravonden.

Vondsten: Sommige muziekinstrumenten zijn bewaard gebleven zoals benen fluitjes en aardewerken fluitjes, een panfluit, een trommel van aardewerk, rammelaars van aardewerk en belletjes. Ook een snorrebot, dat aan touw rondgezwaaid een zoemend geluid maakt, is teruggevonden.

Ik denk, maar kan het niet bewijzen, dat alle volkeren in alle tijden muziek gemaakt hebben. Hoeveel instrumenten ze ook gemaakt hebben, van de muziek zelf is niets bewaard gebleven.

p, muziek, klankstokken  prehistorie, muziek, trommel  prehistorische muziek, pot als klankbord voor een trommel  prehistorie muziek, klankhout

prehistorie, blaas hoorn   prehistorie, zelfgemaakte fluitjes van been  snorrenbot 2

prehistorie, grote trom

Artikel Muziekinstrumenten uit de natuur

Artikel over PANFLUIT

Het maken van een KLEIFLUIT

Het maken van een trommel met huid

Het maken van een VLIERFLUIT 

Share