Omdat we niet wisten hoe een huis werd gebouwd in de ijzertijd, en we zo weinig mogelijk wilden afkijken van andere 20 eeuwse oplossingen, hebben we in het eerste huis, de schapenboerderij, veel verschillende oplossingen gebruikt. Vaak na nachtenlange discussies. We kwamen er wel achter, dat snelbouw niet altijd de beste oplossing was.We denken zelfs, dat de ijzertijdboer net als wij in de 20ste eeuw ook afwogen:

de tijd van bouwen  <—————–>   hoe lang gaat het mee.

Want een huis bouwen op zijn ijzertijds is echt geen flauwekul, daar zijn we wel achter gekomen.

Een voorbeeld. Een huis met hangend stro dekken is veel werk, maar gaat snel, dus dat leek ons wel wat. Maar na 7 jaar was het versleten. Tel uit je winst als je weet dat met dood riet dekken 40 jaar mee gaat. Trouwens we denken ook dat de boer ook kijkt of er genoeg riet of stro in de buurt is. En, de techniek om met opgeklopt riet te dekken is best moeilijk.

Dus als jullie je eigen huis willen bouwen, succes, maar lees ook onze oplossingen, onze fouten, zodat jullie er een stuk minder zullen maken. Kijk ook naar voorbeelden van bouwen van primitieve volksstammen. Die leven ook van de natuur en bedenken oplossingen  waar wij nog van kunnen leren. In ieder geval gebruiken ze materiaal uit hun omgeving.

Het is een boeiende tijd geweest. We hebben veel geleerd , we denken niet dat onze oplossing de enige of de beste is. Denk je ook goede oplossingen te hebben, zoek dan contact via Contact in de hoofdbalk van deze site.

De Stichting Prehistorisch Huis Eindhoven heeft mij, Anneke Boonstra de mogelijkheid gegeven 25 jaar experimenteel te bouwen, fouten te maken, daarvan te leren. Hieronder veel artikels en experimenten die onze ervaringen beschrijven. 

 12,  overlap van plaat  14, een vork iets uithakken om uitscheuren te voorkomen  2,  bouw smidse, 1ste stuk zijkant houtbouw wordt in zijn geheel geplaatst 1,  bouw smidse, aanbranden van de staanders p, huizen, bouw, daksporen ietsje ingelaten, en gepend. Lekker stevig  9, aangebrande paal  18, dakspoor wordt ingelaten  p, huizen bouw, plank splijten Anneke0020    Toshiba Exif JPEG  p, huizen, bouw B2,  rietlatten erop

Verantwoording van de ijzertijdnederzetting

Cursus Houtbouw

Verantwoording bouw smidse archeologisch  

Verantwoording bouw poortgebouw

Archeologisch artikel van De Boe 

Techniek van het aanbranden van palen 

Huizenbouw in andere nederzettingen in Europa

Share