Door gebrek aan vrijwilligers, gespecialiseerd in landbouw, die meerdere jaren  experimenten wilden uitvoeren op landbouwgebied, hebben we weinig experimenten uitgevoerd.

Sorry. Maar jullie krijgen  in Eindhovenmuseum de ruimte om dat te zijner tijd te gaan doen. Succes.

2 ossen aan het ploegen  landbouw, eggen in de ijzertijd 1991 001   2, 1984 rogge in oppers drogen

2428   celtic fields   2443

P, landbouw, oogsten van graan met zicht en pikkel   P, landbouw, oogsten van vlas  voorraadkuil 2  P, landbouw, graan te drogen in schoven

Het maken van een voorraadkuil voor graan

Experiment bebouwen van ijzertijdgewassen op een proefakker bij Eversham

Artikel over Celtic Fields

 

Share